“Handig om te weten”

Op deze pagina vindt u praktische informatie over basisschool De Regenboog. Tijden, groepen en vakanties bijvoorbeeld. Alle praktische informatie vindt u in onze online schoolgids.

Tijden en groepen

De openingstijden van basisschool De Regenboog, Tochtwaard zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 14.00 uur.

Op dit moment bezoeken zo’n 280 kinderen onze school. Vrijwel alle groepen hebben een vaste leerkracht. De grootte van de groepen varieert. Wilt u de klas van uw kind volgen? Dat kan via Social Schools.

Vakanties en lesvrije dagen schooljaar 2024-2025

Alkmaar Ontzet 08-10-24

Herfstvakantie 28-10-24 t/m 01-11-24

Kerstvakantie 23-12-24 t/m 03-01-25

Voorjaarsvakantie 17-02-25 t/m 21-02-25

Pasen 21-04-25 t/m 21-04-25

Meivakantie (incl. bevrijdingsdag) 28-04-25 t/m 05-05-25

Hemelvaartsdag 29-05-25 t/m 29-05-25

Pinksteren 09-06-25 t/m 09-06-25

Zomervakantie 14-07-25 t/m 22-08-25

Studie- en roostervrije dagen:

07-10-24 studiedag

14-11-24 studiedag

06-01-24 roostervrije dag

14-02-25 roostervrije dag

24-02-25 roostervrije dag

18-04-25 studiedag

30-05-25 roostervrije dag

10-06-25 t/m 13-06-25 (roostervrije dagen + studiedag op 10-6)

11-07-25 roostervrije dag

Aanvang van de lessen in het schooljaar 2025/2026: 25 augustus 2025.

Ons team

We hebben een hecht team van leerkrachten, onderwijsassistenten, zorgcoördinator, conciërge en directie. Samen werken we aan vernieuwend, uitdagend onderwijs en zorgen we ervoor dat kinderen blij naar school komen en weer blij naar huis gaan.

Ouders en De Regenboog

Ouders kennen hun kind thuis en leerkrachten kennen het kind als leerling. Samen zijn we verantwoordelijk, daarom betrekken we ouders graag bij ons onderwijs. We zien ouders als partners.

Ouderraad

Op onze school is een ouderraad (OR) actief. Tien ouders van kinderen uit alle groepen van de school ondersteunen vanuit de OR het onderwijs door activiteiten te organiseren. Denk aan het Sinterklaasfeest, carnaval, sportdagen, de schoolfotograaf of de avondvierdaagse. De OR helpt met boodschappen doen, reserveert bussen voor schoolreisjes en organiseert een fancy-fair.

Ook in de OR? Of wilt u meehelpen als hulpouder? Spreek ons aan of mail naar orregenboogtw@saks.nl

Kwaliteit

Benieuwd naar wat ouders en leerlingen van ons vinden? Check het hier: OudersLeerlingen
En wilt u het hele Inspectierapport lezen? Dat kan op op deze pagina.

Klachtenregeling

Bent u het ergens niet mee eens? Bekijk onze klachtenregeling.

Medezeggenschapsraad

Ons onderwijs is in beweging, net als het beleid op school. Het schoolbestuur neemt beslissingen, voert veranderingen door; is verantwoordelijk voor het beleid. Leraren en leerlingen hebben direct te maken met dat beleid. Daarom heeft elke school een verplichte medezeggenschapsraad (MR) waarmee het bestuur overlegt bij belangrijke besluiten. Andersom mag de MR ook standpunten kenbaar maken bij het schoolbestuur. Verkiezingen bepalen wie mag meepraten en meebeslissen in de MR.

Medezeggenschapsraad van De Regenboog

De MR van De Regenboog Tochtwaard bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen. Bestaande uit:
Maaike Bakker (voorzitter) Nelleke Langedijk – Sikkens, Peter Ramjanam (niet op de foto), Pim Kamp (niet op foto), Joyce Bruijnincx en Evelien Venhorst.

Team van Regenboog Tochtwaard


Meer weten over MR?
Wilt u iets vragen of meegeven aan de MR? Stuur een mail naar mr.regenboog@saks.nl
Lezen hoe we het afgelopen jaar hebben gedaan? Lees ons jaarverslag

Verlofaanvraag

Bij speciale gelegenheid heeft uw kind recht op verlof. Dat kan via het aanvraagformulier van de gemeente Alkmaar.
Al uw verlofaanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie.