Over de Regenboog

Drie pijlers

Wat volgens ons het doel van onderwijs is? Ontwikkeling. Worden wie je bent, terwijl je je talenten en kwaliteiten benut. Daarbij gaan we uit van drie ‘pijlers’: aandacht voor talent en relatie, stimuleren van eigenaarschap en doelgericht denken.

Aandacht voor talent en relatie

Op De Regenboog bieden we ‘ervaringsgericht leren’. Hierbij krijgen kinderen de ruimte om te doen en te experimenteren. En te ontdekken wat hun talenten zijn. Een goede relatie met elkaar en goed contact met de leerkracht is daarbij belangrijk. Daarom hebben we aandacht voor groepsdynamiek en praten we veel met de kinderen.

Stimuleren van eigenaarschap

‘Eigenaarschap’: daarmee bedoelen we dat iedereen uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor de invulling van zijn of haar leven. Op De Regenboog maken we leerlingen hiervan bewust. Zo gaan ze zelf op zoek naar oplossingen, leren ze kritisch na te denken en leren we ze verantwoordelijkheid te nemen voor taken.

Doelgericht denken

Kijken waar je naartoe wilt, wat je wilt bereiken: doelen stellen. Dat is belangrijk bij leren en ontwikkelen. Hoé je bij die doelen komt, is minder van belang. Wij vinden dat alle kinderen op hun eigen manier hun doelen mogen bereiken. Die stellen ze dus zelf, met hulp van leerkrachten en ouders. Onderweg leren de kinderen nieuwe vaardigheden en doen ze kennis op. En uiteindelijk behalen ze hun doel!