Ouders en de Regenboog

Ouderraad

Op onze school is een ouderraad (OR) met tien leden actief met ouders van kinderen uit alle groepen van de school. De OR ondersteunt het onderwijs op school door activiteiten te organiseren. Denk aan het Sinterklaasfeest, carnaval, sportdagen, de schoolfotograaf of de avondvierdaagse. We helpen met boodschappen doen, reserveren bussen voor schoolreisjes en organiseren een fancy-fair.

Ook in de OR, of wilt u meehelpen als hulpouder?

Spreek ons aan of mail naar orregenboogtw@saks.nl

Kwaliteit
Benieuwd naar wat ouders en leerlingen van ons vinden? Check het hier: OudersLeerlingen
En wilt u het hele Inspectierapport lezen? Kan ook.

Klachtenregeling

Bent u het ergens niet mee eens? Bekijk onze klachtenregeling.

Medezeggenschapsraad

Ons onderwijs is in beweging, net als het beleid op school. Het schoolbestuur neemt beslissingen, voert veranderingen door; is verantwoordelijk voor het beleid. Leraren en leerlingen hebben direct te maken met dat beleid. Daarom heeft elke school een verplichte medezeggenschapsraad (MR) waarmee het bestuur overlegt bij belangrijke besluiten. Andersom mag de MR ook standpunten kenbaar maken bij het schoolbestuur. Verkiezingen bepalen wie mag meepraten en meebeslissen in de MR.

MR van De Regenboog

De MR van De Regenboog Tochtwaard bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen. Bestaande uit:

Maaike Bakker (voorzitter) Nelleke Langedijk – Sikkens, Hilda van der Hoek – van de Geer, Miranda Steenman, Joyce Bruijnincx en Evelien Venhorst.

Meer weten over MR?

Wilt u iets vragen of meegeven aan de MR? Stuur een mail naar mr.regenboog@saks.nl

Lezen hoe we het afgelopen jaar hebben gedaan? Lees ons jaarverslag.